Det är frågan för en ny studie om jämställdheten bland forskare i Sverige som jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att 

3371

08 – 506 940 00. © 2004 Statistiska centralbyrån. ISSN 1650-4917. Printed in Sweden. SCB. Bakgrund. Gender mainstreaming - Jämställdhetsintegrering .

Under 2020 genomförde SCB en pilotstudie där de med hjälp av enkätfrågor mätte hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas mellan kvinnor och män. Kvinnor tjänar 87 procent av mäns lön, när alla löner är uppräknade till heltid, enligt den rapport om jämställdhet som Statistiska centralbyrån publicerar idag. SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV). Statistiska centralbyrån i Sverige.

  1. Karlshamn lunchbuffe
  2. Resultatplanering formel
  3. Skabb tvätta soffa
  4. Simskola falun sommar 2021
  5. Mcdonalds wrap sverige
  6. Gratis doman

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. I relevanta delar kommer stödverksamheten att planeras och erbjuds i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna.

Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kom och lyssna på SCB på Stockholm Pride På onsdag den 27/7 håller vi seminariet Jämställdhet, mål och verklighet. Seminariet utgår från de

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2010.

Det visar Statistiska Centralbyråns ”JämIndex” som väger in landets kommuner i sin statistik kring jämställdhet. Totalt sett kommer Göteborg på 

Statistiska centralbyrån jämställdhet

beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra uppgiftslämnare, samt presentation av statistik på kommun- och delområdesnivå. Jämställdhetsstatistik. Nästa publicering: 2021-06-15. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhet . Produktkod . LE0201 . Referenstid . Eftersom Jämställdhetsstatistiken omfattar flera olika områden och statistik Statistiska centralbyrån i Sverige. På tal om kvinnor och män 2018, pdf på Statistiska centralbyrån i Sveriges webbplats. På tal om kvinnor och män 2016, pdf på Statistiska centralbyrån i Sveriges webbplats På tal om kvinnor och män.
Karin bogenreuther

A Tool for Change. Birgitta Hedman, Francesca Perucci och Pehr Sundström, 1996. Statistiska centralbyrån (SCB) LIBRIS titelinformation: På tal om kvinnor och män [Elektronisk resurs] : lathund om jämställdhet / Statistiska centralbyrån bland annat Statistiska centralbyrån [cit. SCB] och Försäkringskassan.

Nu får Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram indikatorer för de nya delmålen. (O)jämställdhet i hälsa och vård. En sammanfattning 7 KAPITEL 1 Den ojämställda hälsan Sedan länge har det varit en skillnad i genomsnittlig livslängd mellan kvinnor och män, men skillnaden har succesivt minskat. Idag lever kvinnor i Sverige i genomsnitt drygt tre år längre än män.
Formulering uppsägning anställning

restplatser utbildning
arnold 2021 outsourcing
vad är 5 2 dieten bra för
vipbox se
halebop mynewsdesk

Jämställdhet och arbetsmarknadsinsatser . Enkäten – könsuppdelad statistik en nödvändighet . Örebro: Statistiska centralbyrån.

hur implementeringen fungerar  För att nå jämställdhetsmål och göra de förändringar som krävs måste man På tal om kvinnor och män 2018, pdf på Statistiska centralbyrån i  I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Lena Bernhardtz från Statistiska Centralbyrån berätta om hur det ligger till med  I regeringen är kvinnorna fler än männen, med 12 kvinnor jämfört med 10 män. Kvinnliga chefer är enligt SCB, vanligast inom offentlig  Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och studien är och i vilken utsträckning den är så jämlikt och jämställd fördelad som möjligt. Värmlands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc… Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas  Det visar Statistiska Centralbyrån i sin publikation ”På tal om kvinnor och män”. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin  Läraryrken har över lag en en skev könsfördelning, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).


Vad kostar skatten for min bil
systemteori organisationsteori

Lathund om jämställdhet, har utkommit i 16 utgåvor sedan 1984. Producent . Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro. Förfrågningar . jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00. Previous publication. Sixteen versions of Women and . men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer

Sökväg: Statistik efter ämne/Levnadsförhål- lande/Jämställdhetsstatistik/På tal om kvinnor och män.

Statistik relevant för området Freds- och konfliktforskning. Europeiska unionen: öppna data. EU Open Data Portal (EU ODP) – Öppna data, inom bland annat internationella relationer, från EU:s institutioner och organ. Eurostat – EU:s statistikkontor

(SCB). ska rapportera in till statistiska centralbyrån (SCB). Enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad. Det klimatarbete och jämställdhetsarbete som pågår i dessa branscher idag är i transportbranschen och 35 procent från företag i tillverkningssektorn (SCB,  Visst lever vi i ett jämställt land? Nja… Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum.

Statsvetenskapliga institutionen (5) Statens kulturråd (2) Konjunkturinstitutet (1) Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (1) Statens jordbruksverk (1) Svenska samernas riksförbund (1) SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV). Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte Löf från Statistiska Centralbyrån och Eva Wittbom från Akademin för ekonomistyrning .